Adaptor (ရဲလေး + ဘိုလေး ) - ဘာလာရှုပ် ( 2002 )

 

Adaptor (ရဲလေး + ဘိုလေး ) - ဘာလာရှုပ် ( 2002 )

Adaptor (ရဲလေး + ဘိုလေး ) - ဘာလာရှုပ် ( 2002 )

Adaptor (ရဲလေး + ဘိုလေး ) - ဘာလာရှုပ် ( 2002 )

Adaptor (ရဲလေး + ဘိုလေး ) - ဘာလာရှုပ် ( 2002 )

Adaptor (ရဲလေး + ဘိုလေး ) - ဘာလာရှုပ် ( 2002 )

၀၁။ ဘာလာရှုပ်

၀၂။ Air-Con Bus

၀၃။ ငါ့ရဲ့အပြစ်

၀၄။ နားလည်ထား

၀၅။ မဆုံးနိုင်

၀၆။ အရိပ်

၀၇။ Rap အရူး

၀၈။ ငါတို့အကြောင်း

၀၉။ လွမ်းခြင်း

၁၀။ စွန့်ပစ်

Download With PCloud


Download With MediafireComments