ငါ့ရည်းစားက ပိုမိုက်တယ် - Sai Sai Kham Leng (ft - Frenzo Artists) [Animated Video]


Title - ငါ့ရည္းစားက ပိုမိုက္တယ္ [Animated Video]
Artist - Sai Sai Kham Leng
Feats - Ki Ki Kyaw Zaw, Bunny Phyoe, Phyo Layy, Nay Win, G-Fatt, John
Music - Mg Mg Pyae Sone
Guiar - A Boy
Animation - Pencell Animation StudioWatch in HD below

Comments