ေဆးဖက္ဝင္အပင္ - D Lone, Badda


Title - ေဆးဖက္ဝင္အပင္
Artists - D Lone, Badda
Music - Dr.D, Htoo Thit
Studio - Toe Gyii Record

Comments