႐ူးစမ္​းအဲ့မွာ - Byad Wi (ABH), Byad Da (ABH), Crystal T


Title - ႐ူးစမ္​းအဲ့မွာ
Artists - Byad Wi (ABH), Byad Da (ABH), Crystal T
Lyrics - Byad Wi (ABH), Byad Da (ABH)
Music & Mixing - SoeSa (BHK)
Studio - Music Box
Album Art - Khant Yair Yan

Comments