သူငယ်ချင်းများ….သို့ - သားသား Thar Thar [Album]


Title - သူငယ္ခ်င္းမ်ား... သို႔ [Album]
Artist - Thar Thar
Music - Thar Thar, Nay

*** မိမိႏွစ္သက္ေသာ အဆိုေတာ္ ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မူရင္းေခြဝယ္ၿပီး အားေပးပါ ***

Download with Mediafire
1. အနိမ့္အျမင့္
2. ရည္းစားေဟာင္း
3. ၿပိဳင္မ်ဥ္း
4. အၿပံုး
5. အနံႀကီးကြင္းက်ယ္
6. ခ်ာခ်ာလည္ည
7. DOWN
8. ရင္ထဲမွာ
9. သတ္ပံုမွားတဲ့ အခ်စ္
10. ညီမေလး
11. WELCOME
12. ၿဂိဳလ္သား
13. သူငယ္ခ်င္းမ်ား... သို႔

Direct Download
1. အနိမ့္အျမင့္
2. ရည္းစားေဟာင္း
3. ၿပိဳင္မ်ဥ္း
4. အၿပံုး
5. အနံႀကီးကြင္းက်ယ္
6. ခ်ာခ်ာလည္ည
7. DOWN
8. ရင္ထဲမွာ
9. သတ္ပံုမွားတဲ့ အခ်စ္
10. ညီမေလး
11. WELCOME
12. ၿဂိဳလ္သား
13. သူငယ္ခ်င္းမ်ား... သို႔

Download Whole Album

*** မိမိႏွစ္သက္ေသာ အဆိုေတာ္ ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မူရင္းေခြဝယ္ၿပီး အားေပးပါ ***


*** မိမိႏွစ္သက္ေသာ အဆိုေတာ္ ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မူရင္းေခြဝယ္ၿပီး အားေပးပါ ***

Comments