တိုးတိုးတိတ်တိတ် (Silent) - Hein Min Thu [Album]Title - တိုးတိုးတိတ္တိတ္ (Silent) [Album]
Artist - Hein Min Thu
Feats - Glock, Soe Gyii, Lin Htet, Nay, Moe Htet (B+), Phyo Thet Htar, Nine One

*** မိမိႏွစ္သက္ေသာ အဆိုေတာ္ ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မူရင္းေခြဝယ္ၿပီး အားေပးပါ ***

Download with MediaFire
01. No.1 Fan (ft - Glock)
02. What You Gonna Do? (ft - Soe Gyii)
03. ဝက္ဝံရုပ္
04. ဝလုံးေလး (ft - Lin Htet)
05. သူငယ္ခ်င္း
06. သိသလုိ မသိလုိလုိ (ft - Nay)
07. Silent (ft - Moe Htet (B+))
08. She’s My Coffee
09. စိတ္မေကာက္ပါနဲ႔
10. I Love You
11. တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ (ft - Phyo Thet Htar)
12. ခ်စ္လုိ႔မဝေသးလုိ႔ (ft - Nine One)


>>> Download Whole Album <<<

*** မိမိႏွစ္သက္ေသာ အဆိုေတာ္ ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မူရင္းေခြဝယ္ၿပီး အားေပးပါ ***


*** မိမိႏွစ္သက္ေသာ အဆိုေတာ္ ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မူရင္းေခြဝယ္ၿပီး အားေပးပါ ***

Comments