ေကာင္ေလးေတြေရွ႕ ပဲမမ်ားနဲ႔ - Sue Lay, X Say


Title - ေကာင္ေလးေတြေရွ႕ ပဲမမ်ားနဲ႔
Artists - Sue Lay, X Say
Studio - Three Degree Record

Download with Mediafire

Comments