မင္းတစ္ေယာက္ထဲပါ - Zoe Lay


Title - မင္းတစ္ေယာက္ထဲပါ
Artist - Zoe Lay
Mixing - KOB
Studio - 2 Thit Music Recordz

Download with Mediafire

Comments