အလြမ္းေတး - Shein Thant, Z-Call


Title - အလြမ္းေတး
Artists - Shein Thant, Z-Call
Music & Mixing - Cixvil
Studio - RE
Album Art - Cixvil

Download with MediaFire

Comments