၂၁ ရာစု မြန်မာလူငယ် အချစ်သူချင်းများ Volume :1 - Various [Album]


Title - ၂၁ရာစုျမန္မာလူငယ္ အခ်စ္သီခ်င္းမ်ား Vol:1
Artists - Yuno, MC Ko Thu (Active), oc.kk, Yaw Yazt
Feats - Milo, Phyo Zarchi, A-Star, Naung, Shwe Phyo Naung, Kyuu Yint Thant ZinDownload with Mediafire
1. Love Me, Baby - Yuno
2. ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းက ဘယ္မွာ - Yaw Yazt, Htet Aung Shine (Ft - Milo)
3. မဆံုႏိုင္ေတာ့ဘူး - oc.kk
4. မေဝးတဲ့အိပ္မက္ - Yuno (Ft - Phyo Zarchi)
5. အၿပံဳးမဲ့အရွံုး - MC Ko Thu, A-Star (Ft - Naung)
6. က်န္ရစ္သူရဲ႕ ေတာင္းဆုကဗ်ာ - oc.kk (Ft - Shwe Phyo Naung)
7. ၂၁ရာစုအခ်စ္ - MC Ko Thu
8. ဖမ္းစားတဲ့နင္ - Yuno (Ft - Kyuu Yint Thant Zin)
9. အသံတိတ္အခ်စ္မီး - oc.kk
10. တံငါသည္ႀကီး - Yaw Yazt
11. ဆုေတာင္းတိုင္းသာျပည့္မယ္ဆို - oc.kk (Ft - Shwe Phyo Naung)
12. မိုင္ေထာင္ခ်ီအလြမ္း - Yaw Yazt

Comments