အတိတ္ရဲ႕အရိပ္ - Ko Ngal Lay, Mg Khant Maung, Set Hlyan Aung


Title- အတိတ္ရဲ႕ အရိပ္
Artist - Ko Ngal Lay(Alpha), Mg Khant Maung(Alpha), Set Hlyan Aung
Lyrics - Ko Ngal Lay, Set Hlyan Aung, Phoe Set
Music - Mg Khant Maung(Alpha)
Mixing & Mastering - Ba Nyar(Strings)
Studio - Ko Thei(Gandawin)
Album Art - G Nine

Download with Mediafire

Comments