ႏွစ္ကိုယ့္တစ္စိတ္ - Zoe Lay


Title - ႏွစ္ကိုယ့္တစ္စိတ္
Artist - Zoe Lay
Mixing - Ko B
Studio - 2 Thit Music Recordz

Download with Mediafire

Comments