ကိုယ္ႀကိဳက္တာကိုယ္လုပ္ - Hein Thu [Mixtape]


Title - ကိုယ္ႀကိဳက္တာကိုယ္လုပ္ [Mixtape]
Artist - Hein Thu


Download with Medafire
1. Sunshine
2. U & I
3. $ ထာ
4. 420
5. $ ဆရာႀကီး (စ.ဆ.ရ.က)
6. Baby Girl
7. မိန္းမေတြ မေကာင္းဘူး

Download Whole Mixtape

Comments