ဇ - Y-Zet [Album]


မွတ္ခ်က္၊      ၊ Original အေခြအားေပးဖုိ႔မေမ့ပါနဲ႔..။

Title - ဇ [Album]
Artist - Y-Zet
Feats - Shwe Htoo, Lil'Z, Oasix, Alatt, Ko Zay, Clock, Zar Ni


မွတ္ခ်က္၊      ၊ Original အေခြအားေပးဖုိ႔မေမ့ပါနဲ႔..။

Direct Download
01. ေရဆန္လမ္း
02. သူရဲေကာင္းတုိ႔မိခင္
03. သင္းကြဲတိမ္
04. မ်က္လွည့္ - ( Feat: Shwe Htoo )
05 အဆုိေတာ္ၾကီး
06. Warning - ( Feat: Lil' Z )
07. ေကာက္ေတး ( Feat: G-Clock )
08. မျဖစ္သင့္ေသာ
09. ေခါင္းေတြေမာ့ထား
10. ျပႆနာ - ( Feat: Oasix & Alatt )
11. ဘယ္သူလဲ ( Feat: Shwe Htoo & Oasix )
12. ခရမ္းျပာလိပ္ျပာမ်ား ( Feat: Zarni )
   Bonus Track
13. မွ အခန္း ၄၇

Download Whole Album 


Comments