ငါ့ရင္ခြင္ သူ႔ရင္ခြင္ - T Beatz, Nay Sitt


Title - ငါ့ရင္ခြင္ သူ႔ရင္ခြင္
Artists - T Beatz (OSG), Nay Sitt (AOG)
Studio - Vx Recordz

Download with Mediafire

Comments