ရင္ထဲမွာသူ - Khank Maw X Mg Rio


Yin Htae Mar Thu 
Minn Khank Maw X Mg Rio
Chorus - Mg Rio
Rap - Minn Khank Maw
Lyrics - Minn Khank Maw
Studio - Y Storm Recordz


Download with Pcloud
Download with MediaFire

Comments