ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ပါတယ္ - ရဲရင့္ေအာင္ (MTV_HD)


Title - ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ပါတယ္
Artist - ရဲရင့္ေအာင္
Casts - ရဲရင့္ေအာင္၊ နန္းခ်စ္ခြန္းခ်ိဳ
Director - ေအာင္ျမတ္Download mp3 with Mediafire

Download MTV_HD with Mediafire

Watch in HD below

Comments