ပ်က္အစဥ္ျပင္ခဏ - BuThee(L.E.E), Ye Thwe(BNG), Lu Aye(NSB)


Title - ပ်က္အစဥ္ျပင္ခဏ
Artist - BuThee(L.E.E), Ye Thwe(BNG), Lu Aye(NSB)
Music by - Crankdy production
Area 17 Recordz
Mixing by- Numyoe(BNG)


Download @ Dropbox

Comments