တစ္သက္လံုး - Boyzz , Yan Lay


Title - တစ္သက္လံုး
Artists - Boyzz , Yan Lay 
Feat - Nay Lin
Beatz By Soe Sa BHK
Studio - T Boy (B+)


Download @ MediaFire

Comments