လက္ခလယ္ - Ba Ba Gyi


Title - လက္ခလယ္ 
Artist - Ba Ba Gyi
Music Box Recordz

Download @ MediaFire

Comments