စည္းျခားထားတဲ့အခ်စ္ - Tharr Phyoe , Tangle


စည္းျခားထားတဲ့အခ်စ္
Vocal - Tharr Phyoe , Tangle 
Rap - Lil'Oxygen , Blackface
Beat, Studio, & Mixing - Alpha

Download with MediaFire

Comments