အခါးသက္သက္ - Shein , MG-KP , Ye 'Nay


အခါးသက္သက္
Vocal - Shein , MG-KP , Ye 'Nay 
Lyrics - MG-KP , Ye 'Nay
Music - Ye'Nay
Studio - B-Clipz
Download with Dropbox

Comments