တစ္ေန႔ေန႔ - Myat Phone


Title-တစ္ေန႔ေန႔
Artist-Myat Phone
Instrumental beat
Studio-Sun Moon(MGY)
Mixing-Ko Myolin(sun moon)

Download with MediaFire

Comments