႐ွဳိ းတိုးရွိတ္တိတ္ - Oo Fat . Kg Lay . Pisi . Zar Mani


Title - ႐ွဳိ းတိုးရွိတ္တိတ္ 
Artist - Oo Fat . Kg Lay . Pisi . Zar Mani
Lyric - Oo Fat
Beatz By Kg Lay
Future Record


Download with MediaFire

Download with Dropbox


Comments