လက္တြဲလို႕သြားမယ္-M.ZeCt & K.G Lay ( Feat - Nay )


Title - လက္တြဲလို႕သြားမယ္
Vocals - M.ZeCt & K.G Lay
Feat - Nay
Studio - T-Boy Record
Download - Mediafire

Comments