အလြမ္းမ်က္ရည္ - Moe Chit, Wai Yan


Title - အလြမ္းမ်က္ရည္
Artists - Moe Chit, Wai Yan
Lyrics - Mg Yoke Soe, Wai Yan
Music - Moe Chit
Studio & Mixing - GandawinDownload with Mediafire

Comments