ယံုၾကည္ထားတဲ႔ေန႕စြဲ - Mhae Chouk & Shar Thet Htar

Title - ယံုၾကည္ထားတဲ႔ေန႕စြဲ
Vocal -Mhae Chouk & Shar Thet Htar
Beatz - Lit YGN
Studio- Strings

Download with Mediafire

Comments