နိဂံုး တစ္ခုရဲ႕ နိဒါန္း - Kyaw Min Thu , Kaing Lay


Title - နိဂံုး တစ္ခုရဲ႕ နိဒါန္း
Vocals - Kyaw Min Thu , Kaing Lay
Lyric By Kyaw Min Thu
DB Recordz


Download with MediaFire

Comments