အတိတ္ ရဲ႕ အရိပ္ - Kyauk Suee , Toe Gyii , ft. Show Dအတိတ္ ရဲ႕ အရိပ္
Vocal - Kyauk Suee , Toe Gyii , ft. Show D
Download with MediaFire


Comments