အၿပံုး သို႔ အရွံဳး (Short Story) - ရဲရင့္ေအာင္ (HD 720p) (MTV)


Title - အၿပံဳး သုိ႔ အရွံဳး (Short Story)
Artist - ရဲရင့္ေအာင္
Lyrics - အိမ္မင္းထက္
Casts - ရဲရင့္ေအာင္၊ သဥၨာႏြယ္ဝင္း
Director - ေအာင္ျမတ္
Album - သေဝထိုး ခေကြး ယပင့္Watch Below in HD


Download HD-720p with Mediafire

Comments