က်န္းမာေရးအရRapဆို - Ngaey Ngaey, Htet Soe, M GyiTitle - က်န္းမာေရးအရRapဆို 
Artists - Ngaey Ngaey, Htet Soe, M Gyi
Music - Trio Beatz
Studio - Revo Recordz


Download with MediaFire

Comments