အသည္းကြဲလူမိုက္ - ရဲရင့္ေအာင္ (HD 720p) (MTV)


Title - အသည္းကြဲလူမိုက္
Artist - ရဲရင့္ေအာင္
Lyrics - ဆူး
Casts - ရဲရင့္ေအာင္၊ ရတနာဗိုလ္
Director - ေမဘရဏီ
Album - သေဝထိုး ခေကြး ယပင့္Watch Below in HD

Download HD-720p with Mediafire

Comments