ငါလည္းလူပါ - Khit Saung, Chris Gang, Ar Zart


Title - ငါလည္းလူပါ
Vocals - Khit Saung, Chris Gang, Ar Zart
Studio - Shwe Bone Ni Dann

Download with Dropbox

Comments