အၿပံုး သို႔ အရွံုး (Karaoke Version) - ရဲရင့္ေအာင္ (HD 720p) (MTV)Title - အၿပံုး သို႔ အရွံုး (Karaoke Version)
Artist - ရဲရင့္ေအာင္
Casts - ရဲရင့္ေအာင္၊ သဥၨာႏြယ္ဝင္း
Director - ေအာင္ျမတ္
Album - သေဝထိုး ခေကြး ယပင့္Watch Below in HD

Download HD-720p with Mediafire

Comments