ေမ့ခ်င္ၿပီ - Htat Naing, Ar Dan


Title - ေမ့ခ်င္ၿပီ
Artists - Htat Naing(Street Danger Ent), Ar Dan(3 Creators)
Lyrics - Doe Pat, Ar Dan, Htat Naing
Music - Streetz G
Studio - Squad Record

Download with Mediafire

Comments