ပ်ံပါငွက္ငယ္ - H2-Z (Ft - Waiyan Nick)Title - ပ်ံပါငွက္ငယ္
Artist - H2-Z 

Feat - Waiyan Nick
Studio - Launch Beatz RecordDownload with MediaFire

Comments