လက္ညိွဳးမထိုးနဲ႔ - ေကာင္းမွု, Reddish, ေဇာ္ဗိုလ္


Title - လက္ညိွဳးမထိုးနဲ႔
Artists- ေကာင္းမွု, Reddish, ေဇာ္ဗိုလ္
Music - A-Lvl
Studio - Dream
Mixing - Thazin (YAK), Ye Thu
T+I+B presents

Download with Mediafire

Comments