သူ့ကျွန်မခံ အနုပညာ - Rap Gun (Album)Title - သူ႔ကြၽန္မခံအႏုပညာ (Album)
Artist - Rap Gun
Feats  - YaTha, N-Zai, Hein Htet, Yan Naing (DBE), Ye Thu (H-Town), N-Re, PBM (Bz, Soe Thu Ya, Mg DL, Yay Khel, Arthuz), Ni Ni Khin Zaw, Su Sandi Tun, Htway Htway, EsterDownload with Mediafire

1. Rap ေခတ္
2. ျဖစ္သလို
3. သူ႔ကြၽန္မခံအႏုပညာ (Ft - Hein Htet)
4. ဒါ...ေနာက္ဆံုးဆိုလည္း (Ft - Su Sandi Tun)
5. Future (Ft - N Zai, Htway Htway)
6. ငါ့ရဲ႕အတၱ (Ft - Ester)
7. ကိတ္သေလာက္ခ်စ္တယ္
8. Amazing (Ft - BZ)
9. ဧည့္သည္ (Ft - Arthuz)
10. Myanmar Rap (Ft - Soe Thu Ya)
11. ဆန္႔က်င္ဘက္ (Ft - Ye' Thu[H-Town])
12. အဆင္ေျပတယ္မဟုတ္လား (Ft - DL)
13. မိုးေတြသည္းေနတုန္း
14. Love Loser (Ft - Yatha)
15. သ႐ုပ္ေဆာင္
16. နင္ေပ်ာ္ရင္
17. အခ်ိ္န္ေတြေျပာင္းလဲခ့ဲၿပီ (Ft - N-Re,Yay Khel)
18. ျဖည့္ဆည္းသူ (Ft - Yan Naing, Ni Ni Khin Zaw)

Download Whole Album


One-click Download

1. Rap ေခတ္
2. ျဖစ္သလို
3. သူ႔ကြ်န္မခံအႏုပညာ (Ft - Hein Htet)
4. ဒါ... ေနာက္ဆံုးဆိုလည္း (Ft - Su Sandi Htun)
5. Future (Ft - N Zai, Htway Htway)
6. ငါ့ရဲ႕အတၱ (Ft - Ester)
7. ကိတ္သေလာက္ခ်စ္တယ္
8. Amazing (Ft - BZ)
9. ဧည့္သည္ (Ft - Arthuz)
10. Myanmar Rap (Ft - Soe Thu Ya)
11. ဆန္႔က်င္ဘက္ (Ft - Ye' Thu[H-Town])
12. အဆင္ေျပတယ္မဟုတ္လား (Ft - DL)
13. မိုးေတြသည္းေနတုန္း
14. Love Loser (Ft - Yatha)
15. သရုပ္ေဆာင္
16. နင္ေပ်ာ္ရင္
17. အခ်ိန္ေတြေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ (Ft - N-Re, Yay Khel)
18. ျဖည့္ဆည္းသူ (Ft - Yan Naing, Ni Ni Khin Zaw)

Download Whole Album


Comments