အဲ့တာ Woofer လို႔ ေခၚတယ္ - Woofer (Mixtape)


Title - အဲ့တာ Woofer လို႔ ေခၚတယ္
Artist - Woofer
Feats - Ye Naung, I-Beat(WCC), Oakkar(MHA), Htoo Htoo, Rosan(SD Fam), Bum Bum, Swam Tee Myal
Music - Htoo Htoo, Oakkar(MHA), I-Beat(WCC), Street-G, Woofer
Mixing - Htoo Htoo, King Charm, Oakkar
Studio - Old Class Record, Throne Music Record, 29 Record, Dream Catcher (DCK) Record

Download with Mediafire

1.အဲ့ဒါ " Woofer " လို႕ေခၚတယ္
2.Evil On The West ( ft: I - Beat )
3.ဓာတုကလ်ာ - Show D
4.ကံေကာင္းလို႔ ( ft : Ye Naung < P.B. D Hood > )
5. မ ( ft : Swan Tee Myal )
6.ေစာ္ၾကည္ ေဂၚလီ ( ft : Oakkar <MHA> )
7.ကေလးအေဖ
8.ကိုယ္တိုင္တံခါးဖြင့္ထြက္သြားမယ္ ( ft : Bum Bum )
9.ဆရာေဖ ဦးပုည ( ft : Rosan <SD Fan> )
10.မိန္းမရြင္ ( ft : Htoo Htoo )


>> Whole Album Download <<


Download with Dropbox

1.အဲ့ဒါ " Woofer " လို႕ေခၚတယ္
2.Evil On The West ( ft: I - Beat )
3.ဓာတုကလ်ာ - Show D
4.ကံေကာင္းလို႔ ( ft : Ye Naung < P.B. D Hood > )
5. မ ( ft : Swan Tee Myal )

6.ေစာ္ၾကည္ ေဂၚလီ ( ft : Oakkar <MHA> )
7.ကေလးအေဖ
8.ကိုယ္တိုင္တံခါးဖြင့္ထြက္သြားမယ္ ( ft : Bum Bum )
9.ဆရာေဖ ဦးပုည ( ft : Rosan <SD Fan> )
10.မိန္းမရြင္ ( ft : Htoo Htoo )


>> Whole Album Download <<


Download with pCloud

1.အဲ့ဒါ " Woofer " လို႕ေခၚတယ္
2.Evil On The West ( ft: I - Beat )
3.ဓာတုကလ်ာ - Show D
4.ကံေကာင္းလို႔ ( ft : Ye Naung < P.B. D Hood > )
5. မ ( ft : Swan Tee Myal )
6.ေစာ္ၾကည္ ေဂၚလီ ( ft : Oakkar <MHA> )
7.ကေလးအေဖ
8.ကိုယ္တိုင္တံခါးဖြင့္ထြက္သြားမယ္ ( ft : Bum Bum )
9.ဆရာေဖ ဦးပုည ( ft : Rosan <SD Fan> )
10.မိန္းမရြင္ ( ft : Htoo Htoo )


>> Whole Album Download <<Listen on SoundCloud

1.အဲ့ဒါ " Woofer " လို႕ေခၚတယ္
2.Evil On The West ( ft: I - Beat )
3.ဓာတုကလ်ာ - Show D
4.ကံေကာင္းလို႔ ( ft : Ye Naung < P.B. D Hood > )
5. မ ( ft : Swan Tee Myal )
6.ေစာ္ၾကည္ ေဂၚလီ ( ft : Oakkar <MHA> )
7.ကေလးအေဖ
8.ကိုယ္တိုင္တံခါးဖြင့္ထြက္သြားမယ္ ( ft : Bum Bum )
9.ဆရာေဖ ဦးပုည ( ft : Rosan <SD Fan> )
10.မိန္းမရြင္ ( ft : Htoo Htoo )

>> Whole Album Download <<

one Click Download 

1.အဲ့ဒါ " Woofer " လို႕ေခၚတယ္
2.Evil On The West ( ft: I - Beat )
3.ဓာတုကလ်ာ - Show D
4.ကံေကာင္းလို႔ ( ft : Ye Naung < P.B. D Hood > )
5. မ ( ft : Swan Tee Myal )
6..ေစာ္ၾကည္ ေဂၚလီ ( ft : Oakkar <MHA> )
7.ကေလးအေဖ
8.ကိုယ္တိုင္တံခါးဖြင့္ထြက္သြားမယ္ ( ft : Bum Bum )
9.ဆရာေဖ ဦးပုည ( ft : Rosan <SD Fan> )
10.မိန္းမရြင္ ( ft : Htoo Htoo )


Whole Download Mixtape ( one click

Comments