ဒဏ္ရာပတ္ပ်ုိး - TeddyTitle - ဒဏ္ရာပတ္ပ်ုိး
Vocal - Teddy
Music - Glock
Mixing - Moe Htet (B+)
Cover Art By Hipper
Studio & Harmony - Dr.Beat
Download Here

Comments