ကလိန္က်တဲ့ က်ဳပ္ရည္းစား -Shwe Phyoe Naung & Yoe Yar

Titel - ကလိန္က်တဲ့ က်ဳပ္ရည္းစား
Melody - Shwe Phyoe Naung
Rap 1,3 - Yoe Yar
Rap 2 - Shwe Phyoe Naung
Lyrics - Shwe Phyoe Naung + Yoe Yar

Download - Mediafire 
 

Comments