အရူးတ​စ္​​ေယာက္​ရဲ႕ဒိုင္​ယာရီ - Moe Pike Htal Wah [JipZsaW]

Title - အရူးတ​စ္​​ေယာက္​ရဲ႕ဒိုင္​ယာရီ 
Artist - Moe Pike Htal Wah [JipZsaW] 
Studio - Future Record
Download - Mediafire 
 

Comments