ငါဘာမွမေျပာေတာ့ဘူး - Ko Htet Feat: Myat Min koTitle - ငါဘာမွမေျပာေတာ့ဘူး
Vocalist - Ko Htet Feat: Myat Min ko
Performed - A Cre, Soe Thu Htun, Lwan Ma Kha
Download @ MediaFire

Comments