ရူးေနျပီ - Kay Mar ( Supermodels ) : Feat - No Shin Wayy ( X Galz )


Title - ရူးေနျပီ
Singer - Khay Mar ( Supermodels ) : Feat - No Shin Wayy ( X Galz )
Composer - Thoon Pu ( Deficiency Bond )
Music - Kalosay
Mixing - thant Zin (String)
Download with Pcloud

Comments