ငါ႔ရဲ႕အမွား - Karyan ( feat: Chilli )

Title - ငါ႔ရဲ႕အမွား
Vocals - Karyan ( feat: Chilli )
Beat - Karyan
Studio - Dr.Beat
Download - Mediafire

Comments