သူေျပာခဲ့တ့ဲ Story - Trax Zak , PiSi , Zar Mani

Title _ သူေျပာခဲ့တ့ဲ_stOrY
Vocal_Trax Zak , PiSi , Zar Mani
Prod by_ BZ( Music )
Studio -JcZ reC

Download - Here 
 

Comments