မမက္သင္႔ေတာ႔တဲ႕ အိမ္မက္ - Nay Lay & Lwin Ko ( feat: Pxone Myint )

Title - မမက္သင္႔ေတာ႔တဲ႕ အိမ္မက္
Vocals - Nay Lay & Lwin Ko ( feat: Pxone Myint )
Studio - PaSouth Production
Download - Mediafire

Comments