ညဥ့္နက္ရိႈက္သံ ( MTV ) - Lwan YintMTV Title -     ညဥ့္နက္ရိႈက္သံ
Lyric &Vocal - Lwan YintDownload with MediaFire

Comments