တကယ္ေရာမိုက္လို ့လား - Hein Htet Zaw


Title - တကယ္ေရာမိုက္လို ့လား 

Vocal - Hein Htet Zaw

Music - H'OT on the beat

Studio - Y - Recordz 
Download with MediaFire

Comments