နင္မသိေတာ႕ပါ - Bigg Naing

Title - နင္မသိေတာ႕ပါ
Vocal - Bigg Naing
Beatz- Arkar (Rap-School)
Studio - LK Rec
Download - Here

Comments